Aktuelt

axel fredrik becker

 

 

 

 

KINESIOLOGI

 

Mange plages av smerter og symptomer, der medisinering synes å være eneste utvei.

Noen føler det som om å leve i et endeløst kaos.

Alle plager har en årsak, - enten det ligger på det psykiske eller det fysiske plan, og de fleste er utløst av faktorer som stresset oss i fortid eller nåtid.

Hvis slike ubalanser fortsetter over lengre tid, blir både kroppens immunforsvar og livsenergien for svak, og symptomer og sykdom oppstår.

Kinesiologien har metoder for å oppdage og kurere slike

"blokkeringer" og ubalanser.

I så måte virker kinesiologien både på det fysiske og det psykiske plan.

Energinivået øker, og et nytt tankesett fører ofte til nye

perspektiver i livet.

De siste 20 år har flere nobelprisvinnere bevist at bio-energetiske metoder, som moderne kinesiologi bruker, virker.

Bruken av tankefeltterapi inngår i spekteret av teknikker

jeg bruker.

Du er i trygge hender!

 

Behandlinger

 

F.o.m.september 2015 er alle klienter

hjertelig velkommen i lokalene her på

Gamle Helset Gård.

 

F.o.m. august 2017 gis behandlinger og Qigong-opplæring på tirsdager etter avtale i våre nye lokaler

Ladeveien 9 - Trondheim.

 

 

Ved behov for time eller spørsmål send gjerne en mail til :

axel.fredrik.becker@gmail.com

eller ring/melde på telefon 99511857

 

 

 

 

 

 

QIGONG

hos TerraYoga

Hver 2. tirsdag

Klokka 20.10

til 21.10

 

NESTE:

14.november

 

VELKOMMEN

FARGING MED INDIGO

AXEL FREDRIK BECKER - MEDLEM I NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

Jeg har arbeidet mest med tekstiltrykk i den såkalte "Blåtrykk-teknikken" - en kombinasjon av reservetrykk og farging med naturlig Indigo-blått.

De partiene i stoffet som er "reservert" med en melmasse, forblir på denne måten "uberørt", ettersom fargen ikke tar der reservetrykket er plassert.

Det hvite mønsteret fremstår til slutt etter skylling av stoffet i svak syre.

Det man oppfatter som mønster, er altså det uberørte hvite stoffet som står igjen.

 

ELLERS:På Gamle Helset Gård her i Stadsbygd arrangerer vi hver august UKE33 - det man arbeider kunstnerisk i landskapet rundt gården.

Se: www.gamlehelsetgaard.com

TREARBEIDER