Aktuelt

axel fredrik becker   

 

 KINESIOLOGI og ENERGITERAPI


Mange plages av smerter og symptomer, der medisinering synes å være eneste utvei.

Noen føler det som om å leve i et endeløst kaos.

Alle plager har en årsak,  - enten det ligger på det psykiske eller det fysiske plan, og de fleste er utløst av faktorer som stresset oss i fortid eller nåtid.

Hvis slike ubalanser fortsetter over lengre tid, blir både kroppens immunforsvar og livsenergien for svak, og symptomer og sykdom oppstår.

Kinesiologien har metoder for å oppdage og kurere slike

"blokkeringer" og ubalanser.

I så måte virker kinesiologien både på det fysiske og det psykiske plan.

Energinivået øker, og et nytt tankesett fører ofte til nye

perspektiver i livet.

De siste 20 år har flere nobelprisvinnere bevist at bio-energetiske metoder, som moderne kinesiologi bruker,  virker.

Bruken av tankefeltterapi inngår i spekteret av teknikker

jeg bruker.

Du er i trygge hender!


Behandlinger


Alle klienter er hjertelig velkommen i lokalene her på Gamle Helset Gård i Stadsbygd


Ved behov for time eller spørsmål send gjerne en mail til : post@axel.blue

eller ring/send melding

telefon 99511857                         QIGONG-KURS

arrangeres f.o.m. januar 2019 hos

Terra Yoga i Ladeveien 9 / Lilleby

Nærmere opplysninger kommer!
                     www.axel.blue                  post@axel.blue

           

        FARGING MED INDIGO

AXEL FREDRIK BECKER -  MEDLEM I NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

Jeg har arbeidet mest med tekstiltrykk i den såkalte "Blåtrykk-teknikken" - en kombinasjon av reservetrykk og farging med naturlig Indigo-blått.

De partiene i stoffet som er "reservert" med en melmasse, forblir på denne måten "uberørt", ettersom fargen ikke tar der reservetrykket er plassert.

Det hvite mønsteret fremstår til slutt etter skylling av stoffet i svak syre.

Det man oppfatter som mønster, er altså det uberørte hvite stoffet som står igjen.


ELLERS:På Gamle Helset Gård her i Stadsbygd arrangerer vi hver august UKE33 - det man arbeider kunstnerisk i landskapet rundt gården.

       

                   Se: www.axel.blue

              www.gamlehelsetgaard.com